Ažuriranje OSM za region Durmitora i Sinjajevine

Događaji Novosti Zanimljivosti

Lokalna turistička organizacija Žabljak je u saradnji sa outdoor klubom The Northern Way kroz projekat „Ažuriranje OSM za region Durmitora“, koji je podržala Nacionalna turistička organizacija Crne Gore, prenijela identične ativnosti na durmitorski region, čime je obrađena teritorija opštine Žabljak i u većoj ili manjoj mjeri opštine Plužine, Šavnik, Nikšić, Kolašin, Mojkovac, Pljevlja i Bijelo Polje.

Kroz ovaj projekat, koji je nakon nekoliko mjeseci rada upravo okončan, kroz šest faza su, na osnovu satelitskih snimaka, ucrtavani prirodni elementi, putni pravci svih kategorija, konture građevinskih objekata i razne tačke od interesa. Satelitski snimci su posebnom tehnikom preklapani sa starim jugoslovenskim mapama kako bi podaci o imenima i nazivima raznih lokaliteta bili što precizniji. Ažurirana je OSM baza podataka i konvertovana u dvije mape: osnovnu rutabilnu i biciklističku rutabilnu mapu.

Online mape: www.openstreetmap.org, www.waymarkedtrails.org

Izvor: TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE ŽABLJAK