VIA DINARICA FEST (sredina avgusta)

Događaji

Via Dinarica Fest sa motom: udahni život u letnjim avgustovskim danima se održava na Žabljaku. Ova manifestacija je jedna od aktivnosti koje se realizuju u okviru projekta „Uspostavljanje Via Dinarica – uvod u regionalnu platformu saradnje“, koji je kreiran u cilju turističke valorizacije ruralnih planinskih zajednica nacionalnih parkova Durmitor i Sutjeska, formiranjem nove i prepoznatljive turističke ponude pod zajedničkim brendom „Via Dinarica“.

Projekat je finansiran od strane Evropske unije, u okviru IPA Prekograničnog programa Bosna i Hercegovina – Crna Gora, sa 85% ukupnih sredstava, dok su preostalih 15% obezbijedili Ministarstvo održivog razvoja i turizma i USAID u Crnoj Gori. Na crnogorskoj strani projekat realizuje Centar za inicijative iz oblasti održivog turizma (CSTI) u partnerstvu sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma Crne Gore, a na bosanskoj strani Extreme Sport klub Limit.