Ruta – Todorov Do-Prutaš (2393 m)

Do početne tačke uspona stiže se iz Žabljaka uskim asfaltnim putem. Posebnu pažnju treba posvetiti automobilima, biciklistima i motoristima koji pristižu iz suprotnog smera. Zavoji su nepregledni i lako može doći do nesreće. Uspon na vrh Prutaš ( 2393 m ) kreće od Todorovog dola i dosta je direktan i strm. Najpre ide po tratini, zatim […]

Continue Reading

Ruta – Todorov Do-Prutaš-Bobotov Kuk-Ledena Pećina-Crno Jezero

Do početne tačke uspona stiže se iz Žabljaka uskom asfaltnim putem. Posebnu pažnju treba posvetiti automobilima, biciklistima i motoristima koji pristižu iz suprotnog smera. Zavoji su nepregledni i lako može doći do nesreće. Uspon na vrh Prutaš ( 2393 m ) kreće od Todorovog dola i dosta je direktan i strm. Najpre ide po tratini, zatim po […]

Continue Reading

Ruta – Crno Jezero-Ledena Pećina-Rbatina-Valovita Do-Bobotov Kuk

Početna tačka uspona ovog planinarskog izleta je na parkiralištu Kampa pored Crnog Jezera. Staza najpre vodi između vikendica, građenim makadamskim putem do panoa NP Durmitor. Tu staza prelazi rečicu i nakon mostića nastavlja kroz visoku bukovu šumu stalno dobijajući polako na visini. Na prvoj raskrsnici  treba skrenuti desno i tu počinje oštriji uspon po severnoj […]

Continue Reading

Ruta – Prevoj Sedlo-Uvita Greda-Zeleni Vir-Bobotov Kuk

Početna tačka ovog planinarskog izleta je na prevoju Sedlo ( 1911 m ) . Tu je proširenje na kojem se može parkirati nekoliko automobila . Iz Žabljaka treba voziti prema Šavniku a na izlasku iz njega treba skreneti prema Trsi i Pivskom jezeru. Nakon skretanja sledi 14 kilometara uskog asfaltnog puta do prevoja Sedlo. Cesta […]

Continue Reading

Planinarske / Pešačke ture

EZIMENI VRH – 2.487m Žabljak (1.450 m) – Lokvice (1.800 m) – Biljegov do (1.965 m) – Valoviti do (2.080 m) – Bezimeni vrh (2.487 m). Trajanje uspona 5 h i 15 min. Visinska razlika 1.040 m. Vrlo naporna tura, zbog prelaska prostranog krševitog područja. Pod samim vrhom se nalazi sneg, do početka avgusta. ININ […]

Continue Reading