Smeštaj za mlade & Hosteli

 

 
PLANINSKI DOMOVI I MESTA ZA LOGOROVANJE
Dom u Škrci 1723 m
Bivak u velikoj Kalici 2020 m
Koliba u Lokvicama 1800 m
Dom u Sušici 1180 m
Brštanovica 100 šatora
Radovan Luka 50 šatora
Sušica 55 šatora
Šabran u Dobrom dolu 50 šatora