Obeležavanje dana nezavisnosti i državnosti Crne Gore

Događaji

U čast obilježavanja desetogodišnjice nezavisnosti i hiljadu godina državnosti Crne Gore, Opština Žabljak u saradnji sa Turističkom Organizacijom Opštine Žabljak, Osnovnom Školom „Dušan Obradović“ (Žabljak), Srednjom Školom „17.Septembar“ (Žabljak), DOO Sportski Centar Žabljak i Gorskom Službom Spasavanja (Žabljak) organizovala je niz prigodnih događaja:

*19.maj, 20h (Sala Centra za Kulturu Žabljak)- obraćanje Predsjednika Opštine građanima povodom 21.maja i koncert Zorana Kalezića;

*20.maj, 16h (Sporstski centar Žabljak) – turnir u malom fudbalu i košarci učenika srednjih škola iz Žabljaka i Pljevalja;

*22.maj, 9h – planinarski pohod mladih na Savin kuk (okupljanje u podnožju)

Izvor: LTO ŽABLJAK