Ruta – Crno Jezero-Ledena Pećina-Rbatina-Valovita Do-Bobotov Kuk

Planinarenje

Prijevoj_Sedlo-Uvita_Greda-Zeleni_Vir-Bobotov_Kuk.2D (1)

Početna tačka uspona ovog planinarskog izleta je na parkiralištu Kampa pored Crnog Jezera. Staza najpre vodi između vikendica, građenim makadamskim putem do panoa NP Durmitor. Tu staza prelazi rečicu i nakon mostića nastavlja kroz visoku bukovu šumu stalno dobijajući polako na visini. Na prvoj raskrsnici  treba skrenuti desno i tu počinje oštriji uspon po severnoj padini Međeda, nakon kojeg se izbija ispod Čvorova Bogaza ( 2152 m ) i konačno stiže do Ledene pećine. Ovo čudo prirode treba pogledati a za sigurno spuštanje u pećinu potrebno je planinarsko uže. Od pecćine staza vodi preko Rbatine, spušta se u Valovitu Do iz koje sledi vrlo oštar uspon, po siparu, u krivinama na istočni prevoj Bobotovog Kuka. Ovaj deo uspona je dosta oštar ali nema nikakvih teških elemenata ako se izvodi u vreme kada nema snega. Ukoliko ima snega, za savladavanje ove strmine potrebna je alpinistička oprema (dereze, cepin, uže , šlem). U nastavku sledi uspon sa južne strane stene Bobotovog Kuka ka malom prevoju na levoj strani koji spaja Bobotov Kuk i djevojke. To je Škrčko pogled ( 2420 m ), najbolje mesto odakle se vide Škrčka jezera i kanjon reke Sušice. Staza zalazi iza Bobotovog kuka i njegovom desnom stranom izbija na sam vrh. Sam uspon na vršnu stenu počinje sa prevoja na istočnoj strani , vodi ispod stene na njenu zapadnu stranu gde je sledeći prevoj . Za ovaj deo u zimskim uslovima takođe treba alpinistička oprema. Sama stena Bobotovog Kuka nije osigurana ( na nekim mestima pripremljena je da se može provući uže ) , ali to uglavnom nije ni potrebno jer je površina stene veoma neravna i stoga pogodna za hvatanje i oslanjanje, a uglavnom se ne odlama. S vrha se pruža pogled u svim pravcima a najlepši vidik je na Škrtčka jezera, Prutaš i na zanimljive Šarene pasove.