TO Žabljak – Obučiće planinare da mapiraju staze u NP Durmitor

Novosti Promocije Zanimljivosti

Telenor fondacija i Turistička organizacija Žabljak realizovaće projekat „IT kao podrška razvoju avanturističkog turizma“, uz pomoć kojeg će se planinari i ljubitelji prirode obučiti da koriste GPS uređaje i pametne telefone za prikupljanje koordinata različitih lokacija, kako bi mapirali 20 popularnih planinarskih staza u nacionalnom parku Durmitor.

Projektom je predviđeno održavanje pet radionica na Žabljaku, u kojima će učestvovati preko 100 lokalnih planinara, biciklista, vodiča i entuzijasta. Polaznici će naučiti kako se unose GPS podaci, uzimaju koordinate sa lokacija od značaja za planinare, kao što su izvori vode, planinarski domovi i atraktivni vidikovci.
Prikupljeni podaci biće postavljeni na elektronske mape.

Na taj način, svi će uz pametni telefon i internet imati savršenu navigaciju, čak i u slučaju gubljenja u planini, a spasilačkim službama će na osnovu jednog poziva i unesenih parametara biti omogućeno lociranje. Što je jednako važno, edukacijom za upotrebu GPS alatki, kod lokalnog stanovništa se stvara mogućnost da turisti koji dolaze u Crnu Goru imaju daleko lakšu orjentaciju na terenu. Ovaj projekat predstavlja jedan potpuno novi vid turističke ponude crnogorskih nacionalnih parkova i prati tehnološki napredak u toj oblasti.

Prikupljeni podaci biće prezentovani i dostupni na sajtovima lokalnih turističkih organizacija, turističkim portalima, specijalizovanim portalima za planinare, bicikliste i autdor entuzijaste.

Projekat TO Žabljak izabaran je na četvrtom konkursu Telenor fondacije “Uključi se digitalno”, raspisanom u novembru 2016, a kojim su podržana rješenja usmjerena na korišćenje digitalnih tehnologija u cilju unapređenja oblasti obrazovanja, zaštite životne sredine i inkluzije društveno ugroženih grupa.

Izvor: LTO ŽABLJAK