I. turistički forum Crne Gore (info)

Promocije

 

TEKST IZVOR: NTO Crne Gore.

Nacionalna turistička organizacija Crne Gore organizovala je u periodu od 25-28. oktobra u hotelu „Palas“ u Petrovcu prvi turistički forum koji je na jednom mjestu okupio zaposlene u turističkim organizacijama Crne Gore, Srbije , Republike Srpske sa ciljem uspostavljanja što bolje saradnje. Dvije ključne teme foruma odnosile su se na regionalnu saradnju u turizmu I ulogu lokalnih turističkih organizacija u kreiranju turističkog proizvoda I insititucionalnu sradnju.
Prvog dana Foruma na temu „ Regionalna saradnja u turizmu“ državni sekretar u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Predrag Jelušić je istakao da su mogućnosti našeg regiona brojne i da se zajednička ponuda Crne Gore i zemalja regiona nadopunjuje i nikako ne isključuju jedna drugu. On je naglasio da je potrebno raditi na podizanju kvaliteta na svim nivoima počevši od privrede,lokalne samouprave preko lokalnih turističkih organizacija koje u perspektivi treba da prerastu u organizacija za destinacioni menadžment, a sve u cilju u cilju podizanja kvaliteta svih pojedinačnih ponuda i jačanju konkurentnosti regiona u cjelini.
Tokom prvog dana prezentacije su održali Gordana Plamenac, direktorica Turističke organizacije Srbije, Dijana Katica, predsjednica uprave HF ekoetno grupe, dr Vidoje Vujić, profesor na Fakultetu za menažment u turizmu I ugostiteljstvu iz Opatije, prof. dr Rade Ratković, dekan Fakulteta za biznis i turizam iz Budve, Karsten Schoepher, CIM expert u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Kirsi Hyvaerinen, izvršni direktor PRATTO Consulting i Rudi Meršak iz kompanije Lexs iz Ljubljane. Panelisti su prezentirali mogućnosti korišćenja EU fondova, nove trendove u turizmu, kao i mogućnosti poboljšanja regionalne saradnje u cilju jačanja konkurentnosti destinacija i regiona.
Drugog dana Foruma na temu „Uloga turističkih organizacija i institucionalna saradnja“, direktorica Nacionalne turističke organizacije Željka Radak Kukavičić istakla je, pored ostalog, značaj saradnje lokalnih turističkih organizacija i turističke privrede, posebno ako imamo u vidu da je turisticko tržište veoma dinamično i da svakodnevno imamo nove destinacije, nove ponude a i sve zahtjevnije goste. Promovisanje turističke ponude, jačanje identiteta našeg proizvoda, planiranje i realizacija zajedničke strategije i koncepcije promocije, predlaganje i realizacija promotivnih aktivnosti u zemlji i inostranstvu od zajedničkog je interesa za sve subjekte u turizmu.
Tokom drugog dana Foruma prezentacije su održale Jelena Stanković, ispred turističke organizacija grada Beograda, Jelena Rađenović Dandrea, direktorica LTO Budva, prof. dr Đurđica Perović, dekanica Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru, i Thomas Woehristein, CIM expert u preduzeću Nacionalni parkovi Crne Gore. Kroz prezentacije učesnici foruma imali su priliku da se upoznaju sa različitim modelima organizacije i finansiranja turističkih organizacija, kao I ponudama koje treba da obezbijede izbalansiran turistički razvoj.
Turistički Forum bio je prilika da kroz kroz kvalalitetan rad – predavanja, diskusije, predstavljanja projekata, sportska nadmetanja i zabavu razmijenimo iskustva, pokrenemo nove projekte.

Materijal dostavila: Turistička Organizacija Opštine Žabljak

Comments are closed.