Suva Rtina (2284 m)

Vrhovi

Masiv Durmitora  grade tri grebena, . Prvi  čine Ružica (2.092 m), Lojanik (2.027 m) i Boljske grede (2.066 m), drugi Rake (2.160 m), Prutaš (2.393 m), Uvita greda (2.159 m) i Sedlo (2.226 m), a treći Suva rtina (2.284 m), Bobotov kuk (2.523 m) i Šijeme (2.477 m). Slabije su povezani grebeni na severu i severoistoku: Štuoc (2.103 m), Pašina gomila (2.196 m) i na istoku Međed (2.280 m) i Savin kuk (2.312 m). Pomenuti grebeni, kao i neki drugi, visoki su preko 2.000 m, pa su mnogi istraživači smatrali da oni predstavljaju ostatke izdignute zaravni, čiji su delovi Pivska planina i Jezera drobnjačka.

Izvor: wladan.blogspot.com