Šupljika (2310 m)

Šupljika je jedan od vrhova koji grade vrh Šljeme. Šljeme  nije u pravom smislu vrh, već prostrana krečnjačka gromada zaravnjenog temena, na visini od 2.400 metara, dužine 2 km, sa koga se u vidu glavica široke osnove, nižu najizrazitiji vrčici do visine od 2.455 m, koliko dostiže najviši od njih. Žabljak (1.450m) – Motički gaj […]

Continue Reading