Smeštaj za mlade

Info
PLANINSKI DOMOVI I MESTA ZA LOGOROVANJE
Dom u Škrci 1723 mnv
Bivak u velikoj Kalici 2020 mnv
Koliba u Lokvicama 1800 mnv
Dom u Sušici 1180 mnv
Brštanovica 100 šatora
Radovan Luka 50 šatora
Sušica 55 šatora
Šabran u Dobrom dolu 50 šatora

 

 

 

Comments are closed.