Saborna crkva sv. Preobraženja

Kultura
SABORNA CRKVA SV. PREOBRAŽENJA u Žabljaku iz 1862. godine.