Reka i kanjon Pive

Kanjoni Vodene površine i kanjoni

Izvor: www.viabalkans.com

Reka Piva se nalazi u severozapadnom delu Crne Gore u podnožju visoke planinske zone koja se naziva Pivska planina u planinskom sistemu Durmitora. Dolina reke Pive poznata je kao Pivska župa.
Kanjon Pive je jedan od nekoliko kanjona koji okružuju Durmitor. (kanjon Pive, kanjon Tare, kanjon Komarnice kanjon Drage i kanjon Sušice). Kanjon Pive je karakterističan po tome što je silom ljudske ruke izmenjeno delo prirode. Ipak, ovo umnogome ne narušava suštinu i lepotu reke i kanjona. Izgradnjom hidroelektrane (1975. god.) i brane Martinje stvoreno je veštačko Pivsko jezero.

Piva je jedna od najlepših, najimpresivnijih i najspektakularnijih reka u Crnoj Gori. Piva teče kroz zapadni deo zemlje pronalazeći svoj put kroz visoke planine. Između njih reka Piva usadila je veoma impresivan kanjon, koji je više od 1000m dubok. Piva čini zapadnu granicu šireg Nacionalnog parka Durmitor, koji obuhvata Pivsku Planinu na istočnoj strani reke. Piva uzima vodu iz reke Komarnice na jugu, koja je jedna od najlepših reka Durmitora. Na zapadnoj strani reke možete primetiti vrhove planina Golija (1942m), Bioč (2397 m) i Maglić (2388 m). Od svog izvora Sinjac, Piva teče 33km ka severu do Šćepan Polja, gde se njene vode sreću sa Tarom. Na tom jedinstvenom i prelepom mestu reke Piva i Tare formiraju Drinu.

U periodu od 1967. Do 1975. Velika, visoka brana od 220m je napravljena 10km uzvodno od Šćepan Polja. Time je 180m duboko Pivsko jezero rođeno. Jezero se prostire čak u delu kanjona Komarnice.

Pivski manastir je premeštena sa izvora Pive na višu lokaciju.Pivski Manastir datira iz 1573. i ima 1260 kvadratnih metara veoma vrednih freski, koje su oslikane tokom 1604. i 1605. Posvećen je „Uspenije majke Božije“.

Deo puta prema Šćepan Polju, granici između Crne Gore i Republike Srpske (Bosna i Hercegovina) prolazi kroz kanjon Pive, duž Pivskog jezera. Nakon toga, iza brane, put se nastavlja kroz ostatak kanjona, koji izgleda onako kako je prvobitno izgledao čitav predeo pre izgradnje brane.

Taj prirodni deo kanjona je najspektakularniji deo kanjona Pive gde kristalno bistre vode zelenih i plavih nijansi Pive teku duboko ispod fantastičnog puta dok litice zadivljuju lepotom kad se pogleda naviše.