Zeleni vir

Jezera
U centralnom delu Durmitora, na nadmorskoj visini od 2.028 metra, smešten je ZELENI VIR. Od najvišeg vrha Durmitora, Bobotovog kuka, udaljen je 1 km. Zeleni vir je dugačak 50 m, sirok 40 i dubok 2 metra.