Valovito jezero

Jezera

Nadmorska visina ovoga jezera iznosi 1695 m, a najveća dubina 3.5m. Još dalje, prema centralnim delovima Durmitora, dolazi se u cirk Škrka, najdublji i najrasprostranjeniji na balkanskom poluostrvu.