Sušičko jezero

Jezera

Na nadmorskoj visini od 1140 metara, ovo jezero je predstavnik periodičnih jezera Durmitora. Kada odatle krenete dalje prema Žabljaku, preko sela Mala Crna Gora i vrha Štuoc, sa leve strane, u podnožju Crvene grede, nalazi se JABLAN JEZERO ili “Malo jezero”, kako ga neki zovu. Iako nosi ovo ime, prostranije je i dublje (8.5 m) od nekih drugih jezera na Durmitoru.