Ševarita lokva

Jezera

Hidrografski objekat koji leži u blizini Vražijeg i Ribljeg jezera i izgledom dosta podseća na njih. Njegova maksimalna dubina je jedan metar. Osim ovog, tu je SUVA LOKVA . Nalazi se na samom jugu jezerske visoravni, na granici šavničke i žabljačke opštine, kod Banskih kuća, na visini od 1420m. Sam naziv Ševarita lokva govori o ovom jezercetu – ševar (trska kojom je obraslo) i lokva (plitka voda koja po pravilu u vreme kasnog leta i rane jeseni presuši).