NP Durmitor – Orijentacioni Cenovnik

NAPOMENA:

Cenovnik je orijentacioni i strogo je informativnog karaktera, zato proverite cene kontaktirajući  NP Durmitor.

Kontakt info: +382 20 60 10 15

Ulaznice:

– Ulaznica (uključujući posetu Centru za posetioce , edukativnih staza ) – izuzev za decu do 7 godina 3,00 €
– Ulaznica za organizovane grupe učenika i studenata (uključujući posetu Centru za posetioce, edukativnih staza) 1,50 €
– Ulaznica za Centar za posetioce 1,00 €
– Ulaznica za 3 dana 6,00 €
– Ulaznica za 7 dana 12,00 €
– Ulaznica za 15 dana 20,00 €

Iznajmljivanje:

– Iznajmljivanje čamca na Crnom jezeru 8,00 € / 1h
– Upotreba sopstvenog čamca na Crnom jezeru 5,00 € / 1h
– Izmajmljivanje bicikla 2,00 € / h
– Iznajmljivanje bicikla 7,00 € / dan

Parking:

– Motocikl 0,50 € / dan
– Putničko vozilo 2,00 € / dan
– Terensko vozilo 3,00 € / dan
– Autobus 5,00 € / dan

Kampovanje:

– Veliki šator 5,00 € / dan
– Mali šator 3,00 € / dan
– Kamp prikolica 3,00 € / dan

– Korišćenje uređenih kamp prostora 10,00 € / dan
– Loženje vatre na posebno uređenim mestima (u cenu uključena potrebna količina drveta) 5,00 € / dan
– Džip safari 20,00 € / dan

Dozvole:

– Dozvola za branje i sakupljanje šumskih plodova, gljiva, ljekovitog i aromatičnog bilja (po osobi) 50,00 € / godina
– Dozvola za branje i sakupljanje šumskih plodova, gljiva, ljekovitog i aromatičnog bilja (po osobi) 5,00 € / dan
– Dnevna sportska ribolovna dozvola (Crno jezero) 20,00 €
– Dnevna sportska ribolovna dozvola (za članove SRD Crno jezero) 10,00 €
– Dnevna sportska ribolovna dozvola (Rijeka Tara) 20,00 €
– Dnevna sportska ribolovna dozvola (Vražje jezero) 20,00 €

Splavarenje-Splav:

– Od II logora do Radovan Luke (po splavu) 250,00 €
– Od II logora do ušća Sušice (po splavu) 300,00 €

Čamac:

– Od Kuline do II logora (po osobi) 10,00 €
– Od Kuline do Žugića Luke (po osobi) 20,00 €
– Od Kuline do Radovan Luke (po osobi) 30,00 €
– Od Kuline do ušća Sušice (po osobi) 40,00 €
– Od II logora do Žugića Luke (po osobi) 10,00 €
– Od II logora do Radovan Luke (po osobi) 30,00 €
– Od II logora do ušća Sušice (po osobi) 35,00 €
– Od Radovan Luke do ušća Sušice (po osobi) 20,00 €

Kajak:

– Od Bistrice do II logora (dvosjed) 50,00 €
– Od Bistrice do II logora (jednosjed) 30,00 €
– Od Kuline do II logora (dvosjed) 30,00 €
– Od Kuline do II logora (jednosjed) 20,00 €
– Od II logora do Žugića Luke (dvosjed) 30,00 €
– Od II logora do Žugića Luke (jednosjed) 20,00 €
– Od II logora do Radovan Luke (dvosjed) 84,00 €
– Od II logora do Radovan Luke (jednosjed) 56,00 €
– Od II logora do ušća Sušice (dvosjed) 84,00 €
– Od II logora do ušća Sušica (jednosjed) 56,00 €
– Od Radovan Luke do ušća Sušice (dvosjed) 40,00 €
– Od Radovan Luke do ušća Sušice (jednosjed) 30,00 €

2 “NP Durmitor – Orijentacioni Cenovnik

Komentari završeni.